Ürün özellikleri
Size Lumbar (16x24 inch)
Size Lumbar (16x24 inch)